Εταιρική Κουλτούρα

Εταιρική Κουλτούρα

H κουλτούρα της Megaplast διακρίνεται από ένα πνεύμα ποιότητας. Στοχεύουμε σε μια Κουλτούρα Καινοτομίας. Βασική κινητήρια δύναμη της κουλτούρας μας αποτελεί η συνεχή επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα γεγονός που μας προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχειρηματική μας επιτυχία.

Για το λόγο αυτό παρέχουμε πραγματική αξία στους πελάτες  μας μέσω της:

 • Καινοτομίας
 • Βιωσιμότητας
 • Εξωστρέφειας
 • Αγοροκεντρικής Κουλτούρας
 • Επιχειρηματικότητας
 • Ευελιξίας και Προσαρμοστικότητας
 • Δημιουργικότητας
 • Στόχευσης στις Μακροπρόθεσμες Στρατηγικές

Αποστολή

O σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και το marketing καινοτόμων υλικών εύκαμπτης συσκευασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρέχουν αξιόσημα οφέλη για τον πελάτη.

Στρατηγικό Όραμα

Η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην παγκόσμια αγορά των καινοτόμων υλικών εύκαμπτης συσκευασίας.

Σκοπός

Να επιτύχουμε ένα καλύτερο και περισσότερο βιώσιμο μέλλον για την ευημερία των επόμενων γενεών προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Πρωταρχικοί Στόχοι

Η καινοτομία, βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα, χρηστικότητα και ποιότητα των προϊόντων που παράγει και διανέμει η Megaplast.

Εταιρικές Αξίες

 • Αξιοπιστία
 • Δικαιοσύνη / Αξιοκρατία
 • Σεβασμός
 • Συναδελφικότητα

Στην Megaplast πιστεύουμε σε έναν Βιώσιμο Κόσμο!!