Εταιρική Κουλτούρα

Εταιρική Κουλτούρα

H κουλτούρα της Megaplast διακρίνεται από ένα πνεύμα ποιότητας. Στοχεύουμε σε μια Κουλτούρα Καινοτομίας. Βασική κινητήρια δύναμη της κουλτούρας μας αποτελεί η συνεχή επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα γεγονός που μας προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχειρηματική μας επιτυχία.

Για το λόγο αυτό παρέχουμε πραγματική αξία στους πελάτες  μας μέσω της:

  • Καινοτομίας
  • Αγοροκεντρικής Κουλτούρας
  • Επιχειρηματικότητας
  • Ευελιξίας και Προσαρμοστικότητας
  • Δημιουργικότητας
  • Στόχευσης στις Μακροπρόθεσμες Στρατηγικές

Αποστολή

O σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και το marketing καινοτόμων υλικών εύκαμπτης συσκευασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρέχουν αξιόσημα οφέλη για τον πελάτη.

Στρατηγικό Όραμα

Η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην παγκόσμια αγορά των καινοτόμων υλικών εύκαμπτης συσκευασίας.

Πρωταρχικοί Στόχοι

Η καινοτομία, αποτελεσματικότητα, χρηστικότητα και ποιότητα των προϊόντων που παράγει και διανέμει η Megaplast.

Εταιρικές Αξίες

  • Αξιοπιστία
  • Δικαιοσύνη / Αξιοκρατία
  • Σεβασμός
  • Συναδελφικότητα