ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι εμείς οι άνθρωποι στη Megaplast, δίνουμε μεγάλη σημασία στη βελτίωση της ποιότητας των συνανθρώπων μας, αλλά και στο περιβάλλον. To παρόν πιστοποιητικό το επιβεβαιώνει.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η Megaplast έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που είναι σύμφωνο με τo Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την Παραγωγή Ευέλικτων Προϊόντων Συσκευασίας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στη Megaplast ενδιαφερόμαστε για ασφαλή συσκευασία, ασφαλέστερα logistics και ακόμη ασφαλέστερη μεταφορά. Για τον λόγο αυτό, προσχωρήσαμε στον Οργανισμό EUMOS, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη βελτίωση της ασφάλειας σε όλη την εφοδιαστικής αλυσίδα.