Μηχανολόγο Μηχανικό – Μηχανικό Βάρδιας

Μηχανολόγο Μηχανικό – Μηχανικό Βάρδιας

Ο Όμιλος MEGAPLAST, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη  καινοτόμων λύσεων συσκευασίας παγκοσμίως, ενδιαφέρεται να προσλάβει για την στελέχωση της νέας Παραγωγικής Μονάδας με έδρα τη Θήβα:

 

Μηχανολόγο Μηχανικό  – Μηχανικό Βάρδιας

[Η θέση αναφέρεται στον PLANT Manager]

 

Σκοπός της θέσης:

Η υποστήριξη στην αποτελεσματική υλοποίηση του πλάνου παραγωγής, την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών, καθώς και η επίβλεψη των διαδικασιών του εργοστασίου.
 

Περιγραφή Θέσης:

Συνεχής επίβλεψη της ορθής λειτουργίας, της απόδοσης και της παραγωγικότητας  του Η/Μ εξοπλισμού παραγωγής.
Εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής και τήρηση των εγκεκριμένων προδιαγραφών για τη διασφάλιση ποιότητας τελικού προϊόντος
Καταμερισμός εργασιών, επίβλεψη των υπεύθυνων βάρδιας και χειριστών
Ενημέρωση (Reporting) στον Προϊστάμενο Παραγωγής
Συντονισμός και επιδιόρθωση εκτάκτων βλαβών
Εκπαίδευση και ενημέρωση των υπεύθυνων βάρδιας και χειριστών
Ποιοτικός έλεγχος και έγκριση έτοιμων προϊόντων
Υποβολή αιτήσεων για προμήθειες ανταλλακτικών και βοηθητικών υλικών παραγωγής στον βοηθό Παραγωγής

 

Προφίλ Υποψήφιου:

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού [ΑΤΕΙ]
Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον [επιθυμητό]
Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, καθορισμού προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου
Αρίστη γνώση Αγγλικών
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
Ομαδικό και συνεργάσιμο πνεύμα

 

Παροχές Εταιρίας :

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, αναλόγως προσόντων
Ένταξη στο σύστημα Bonus της Εταιρείας
Ιδιωτική Ασφάλιση [Ιατροφαρμακευτική & Ζωής]
Καθημερινές παροχές [ελαφρύ γεύμα κ.α.]
Άριστη εκπαίδευση σε Η/Μ εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
Σύγχρονο, φιλικό και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στο
Email: hr@megaplast.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2810-381412 από 9:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.