ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ MEGAPLAST

07.02.2017

Στις 12 Ιανουαρίου του 2017 στο Μόναχο της Γερμανίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office-ΕPO) αποφάνθηκε υπέρ της Megaplast ΑΕ στην Εκδίκαση της Έφεσης στο χορηγηθέν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 1989044 με τίτλο «μεμβράνη συσκευασίας», ανάμεσα στην Megaplast ΑΕ από τη μία πλευρά, και τις εταιρίες Ecoventi Sistemas SL και Silvalac S.A. από την άλλη πλευρά. 

Η απόφαση που εκδόθηκε από την EPO είναι οριστική και τελεσίδικη.

Η πατέντα της Megaplast που παρέμεινε σε Ισχύ προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στην Ισπανία με αριθμό ΕS 2366871.