Η MEGAPLAST – ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

03.03.2016

Η MEGAPLAST ήταν ο Χρυσός Χορηγός στο «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης & Θερμιδομετρίας» που οργανώθηκε από την «Ελληνική Εταιρία  Θερμικής Ανάλυσης» του Πανεπιστήμιου των Ιωαννίνων.

Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων από τις 27 έως και τις 29 Μαϊου του 2016.