Η MEGAPLAST ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ

28.04.2020

Στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής μας υπευθυνότητας, προχωρήσαμε σε Διπλή Δωρεά στο ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ ώστε να ενισχύσουμε τον αγώνα τους αυτήν την τόσο απαιτητική και δύσκολη περίοδο που διανύουμε καλύπτοντας σημαντικές τους ανάγκες.

Η διπλή δωρεά μας στο ΕΚΑΒ της Κρήτης αφορά στην:

  • Παροχή σύγχρονου εξοπλισμού μηχανημάτων με σκοπό την απολύμανση των ασθενοφόρων στα πλαίσια της προσπάθειας ενάντια στον αγώνα για τη νόσο COVID-19
  • Παροχή ειδικών Μόνιτορ πολλαπλών παραμέτρων, για Καρδιογράφημα, Οξυμετρία, Πίεση, Θερμοκρασία κ.ο.κ. που θα εγκατασταθούν μέσα στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ώστε να συμβάλουν στην σημαντική δουλειά που αυτό επιτελεί

Όλοι εμείς, η οικογένεια της Megaplast, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε να συνεισφέρουμε στον αγώνα αυτόν & ευελπιστούμε σύντομα να βγούμε νικητές!

Θα συνεχίζουμε με δυναμικές πρωτοβουλίες και δράσεις να υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τόσο τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, όσο και τους τομείς της υγείας, παιδείας και ασφάλειας.

https://m.youtube.com/watch?v=egHnW2AdYLg&feature=youtu.be