ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ECO FIBER FILM ΓΙΑ 30% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

27.02.2020

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως το Eco Fiber Film έλαβε πιστοποιητικό για το 30% Ανακυκλωμένο Περιεχόμενό του από τον διεθνή οργανισμό πιστοποιήσης SCS.

O οργανισμός SCS, Scientific Certification Systems, Inc., θεωρείται διεθνής ηγέτης στην πιστοποίηση και την επικύρωση για λογαριασμό τρίτων όσον αφορά στην περιβαλλοντική, αειφορική, βιώσιμη και ποιοτική απόδοση όποιων απαιτήσεων.

Το Eco Fiber Film της Mega Plast πιστοποιήθηκε από τον SCS ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% προ-καταναλωτή (pre-consumer) Ανακυκλωμένο  περιεχόμενο πολυαιθυλενίου.