ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2020 για την MEGAPLAST

15.05.2020

Η ηλεκτρική μας ενέργεια και για το 2020 προέρχεται από Ανανεώσιμές πηγές ενέργειας αποτελώντας τη συμβολή μας στο Περιβάλλον. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε στην διατήρηση της βιωσιμότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα συνεχίσουμε να το προσπαθούμε.