ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΤΗΣ MEGAPLAST

31.01.2020

Στις  06/11/2019, η MEGA PLAST INDUSTRIAL-EXPORTING S.A. κατέθεσε αγωγή έναντι της SILVALAC S.A για παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ES2366871 (EP1989044).

Τον Οκτώβριο 2016, το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης στην Ισπανία, εξέδωσε απόφαση που δικαιώνει την MEGA PLAST S.A. για την παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, έναντι της εταιρείας ECOVENTI SISTEMAS S.L., πρώην προμηθευτή της Silvalac S.A. για τη διάτρητη μεμβράνη συσκευασίας. Η εγκυρότητα και η ικανότητα επιβολής της Ευρεσιτεχνίας της MEGA PLAST έχει επιβεβαιωθεί τόσο από το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης και από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, στο Μόναχο, Γερμανία, το οποίο τον Ιανουάριο 2017 εξέδωσε απόφαση υπέρ της MEGA PLAST S.A. και απέρριψε τις εφέσεις που κατέθεσαν οι Ecoventi Sistemas S.L. και Sivalac S.A. Τέλος, η ECOVENTI SISTEMAS S.L. υποχρεώθηκε να αποζημιώσει την MEGA PLAST S.A. για τις ζημιές που υπέστη από το 2008 και μετά και αναγκάστηκε επίσης να πληρώσει ζημιές για την περίοδο 2014-2018.

Η MEGA PLAST S.A. διεκδικεί τώρα αποζημίωση από την Silvalac S.A.

Πιστεύουμε ότι η MEGA PLAST απολαμβάνει αποκλειστικά δικαιώματα για τις διάτρητες μεμβράνες συσκευασίας όπως αυτά διεκδικήθηκαν με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP1989044, ενώ τα τρίτα μέρη απαγορεύεται να πωλούν ή να προσφέρουν προς πώληση προϊόντα που κάνουν χρήση του αντικειμένου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας EP1989044 χωρίς την συγκατάθεσή της εταιρίας (βλ. άρθρο 64 (3) της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).