ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ

28.07.2022

Τον Νοέμβριο 2020, η MEGAPLAST Βιομηχανική – Εξαγωγική Α.Ε άσκησε αγωγή κατά της εταιρίας GALLOPLASTIK S.R.L., για λόγους παραβίασης του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας EP1768837.

Η MEGAPLAST απολαμβάνει τα αποκλειστικά δικαιώματα για διάτρητα φιλμ συσκευασίας όπως αξιώνεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP1768837, ενώ τρίτα μέρη απαγορεύεται να πωλούν ή να προσφέρουν προς πώληση προϊόντα που χρησιμοποιούν το εν λόγω προϊόν που αναφέρεται στο EP1768837 χωρίς τη συγκατάθεσή της MEGA PLAST (βλ. Άρθρο 64 (3) European Patent Convention).