ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ

06.12.2022

Στις 29/07/2022, η MEGAPLAST Βιομηχανική-Εξαγωγική Ανώνυμη Εταιρία. κατέθεσε αγωγή έναντι των εταιριών ECOVENTI SISTEMAS, S.L. και Oxifilm S.L. για παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ES2366871 (EP1989044).

Πιστεύουμε ότι η MEGAPLAST απολαμβάνει αποκλειστικά δικαιώματα για τις διάτρητες μεμβράνες συσκευασίας όπως αυτά διεκδικήθηκαν με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP1989044, ενώ τα τρίτα μέρη απαγορεύεται να παράγουν, να πωλούν ή να προσφέρουν προς πώληση προϊόντα που κάνουν χρήση του αντικειμένου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας EP1989044 χωρίς την συγκατάθεσή της εταιρίας (βλ. άρθρο 64 (3) της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).»