ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΤΗΣ MEGAPLAST

03.05.2021

Στις  31/12/2020, η MEGA PLAST Βιομηχανική-Εξαγωγική Ανώνυμη Εταιρία. κατέθεσε αγωγή έναντι της OXIFILM S.L για παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ES2366871 (EP1989044).

Πιστεύουμε ότι η MEGA PLAST απολαμβάνει αποκλειστικά δικαιώματα για τις διάτρητες μεμβράνες συσκευασίας όπως αυτά διεκδικήθηκαν με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP1989044, ενώ τα τρίτα μέρη απαγορεύεται να πωλούν ή να προσφέρουν προς πώληση προϊόντα που κάνουν χρήση του αντικειμένου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας EP1989044 χωρίς την συγκατάθεσή της εταιρίας (βλ. άρθρο 64 (3) της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).