ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20.04.2019

 Η MEGA PLAST Α.Ε. δικαιώθηκε στη δικαστική διένεξη με την εταιρία ECOVENTI SISTEMAS S.L. σχετικά με την κατοχυρωμένη πατέντα (ευρεσιτεχνία) EP 1 989 044 με τον τίτλο “packaging film”.

Τον Οκτώβριο του 2016 το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης στην Ισπανία εξέδωσε την απόφασή του υπέρ της MEGA PLAST S.A. σχετικά με την παραβίαση της ευρεσιτεχνίας από την ECOVENTI SISTEMAS S.L.

Η ισχύς και η εκτελεστότητα της ευρεσιτεχνίας της MEGA PLAST Α,Ε. επιβεβαιώθηκε και από το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης και από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (ΕΡΟ) που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας το οποίο τον Ιανουάριο του 2017 εξέδωσε απόφαση υπέρ της MEGA PLAST A.Ε. και απέρριψε την έφεση της  Ecoventi Sistemas S.L. και  Silvalac S.A.

Η απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΡΟ είναι αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα

Η Ecoventi Sistemas S.L. καταδικάστηκε από το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης να απέχει από κάθε πράξη κατασκευής, εισαγωγής, εξαγωγής, εμπορίας και γενικά ενασχόλησης με τα σχετικά προϊόντα και να τα αποσύρει από την αγορά

Το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών της Βαρκελώνης καταδίκασε την Ecoventi Sistemas S.L. να πληρώσει αποζημιώσεις και δικαστικές δαπάνες

Το Μάιο του 2018 το Εφετείο της Βαρκελώνης απέρριψε στο σύνολό της της έφεση της Ecoventi Sistemas S.L. . Το Εφετείο καταδίκασε την Ecoventi Sistemas S.L να αποζημιώσει την MEGA PLAST A.Ε. για τις ζημίες που υπέστη από το 2008 και εφεξής.

Η Ecoventi Sistemas S.L. έχει ήδη καταβάλει αποζημιώσεις για την περίοδο 2008-2013, και εκκρεμεί η πληρωμή των τόκων υπερημερίας για το ποσό της αποζημίωσης καθώς και η αποζημίωση της περιόδου 2014-2018

Η MEGA PLAST A.Ε. απολαμβάνει τα αποκλειστικά δικαιώματα στα φιλμ συσκευασίας όπως κατοχυρώνονται από την ευρεσιτεχνία EP 1 989 044 οι δε τρίτοι απαγορεύεται να παράγουν πωλούν ή διαθέτουν προς πώληση προϊόντα χρησιμοποιώντας την σχετική ευρεσιτεχνία EP 1 989 044 χωρίς τη συναίνεση της MEGA PLAST A.Ε.