ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ MEGAPLAST

10.01.2020

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη δέσμευσή μας να φυτεύουμε δέντρα κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο ως μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης αλλά και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε στη μείωση του CO2 αντισταθμίζοντας κάθε δέντρο που φυτεύουμε με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.

Κάθε φορά που φυτεύουμε ένα δέντρο, υπολογίζεται σχολαστικά η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που αντισταθμίζεται και έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη συμβολή μας στην προσπάθεια να κρατήσουμε πράνινο τον πλανήτη μας.