Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η MEGA PLAST Βιομηχανική - Εξαγωγική Α.Ε. (που από εδώ και στο εξής θα ονομάζεται MEGA PLAST), δημιούργησε την ιστοσελίδα www.megaplast.gr με σκοπό να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες της. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με αυτούς. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. H MEGA PLAST δεν φέρει καμία ευθύνη για όποιες άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους που μπορεί να απορρέουν ως αποτέλεσμα αυτής της ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε χρήση άλλης ιστοσελίδας συνδεδεμένης με την παρούσα ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή που συνδέεται με αυτή την ιστοσελίδα, ή τη δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο για τη χρήση, λήψη ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που η MEGA PLAST έχει προειδοποιήσει ρητά για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

1.2. H MEGA PLAST δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρo, ασφαλές, χωρίς λάθη πληκτρολόγησης, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς λάθη.

1.3. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορούν να είναι πάντα ενημερωμένες. Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη κα την υπευθυνότητά του. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση όποιου μέρους από το συγκεκριμένο περιεχομένο.

1.4 Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές και δεν κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια ή ακόμη και πρόσκληση για επένδυση στην MEGA PLAST.

 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, συνοδευτικών αρχείων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό αποτελούν εμπορικά σήματα της MEGA PLAST και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού ή / και Διεθνούς Δικαίου.

2.2. Όλα τα ονόματα των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της MEGA PLAST.

2.3. Το περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, στο σύνολό του ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να μεταβιβαστεί, να φορτωθεί, να δημοσιευτεί, ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση της MEGA PLAST. Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της MEGA PLAST δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της MEGA PLAST.

 

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

H MEGA PLAST διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα.

 

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.