Συνολική Βελτιστοποίηση Πόρων

 

 

 

Overall Resources OptimizationTM (OROTM)

 

Τι είναι το OROTM?

Το ΟROTM είναι μια ίδεα που αναπτύχθηκε στη Megaplast περιγράφοντας τα οφέλη που έχει μια εταιρία από πολλές πηγές (ενέργεια, αποθήκευση, κόστος παλέτας, CO2, υπολείμματα πλαστικού, εργατικό κόστος, φόροι για πλαστικό, μείωση χρόνου παραγωγής και απόσβεση μηχανών) χρησιμοποιώντας τα φιλμ μας και καταλήγοντας σε Συνολική Εξοικονόμηση Κοστών και Αυξημένη Παραγωγικότητα.

Το ΟROTM είναι στην ουσία όλες οι ενέργειες που γίνονται με τη χρήση και βελτιστοποίηση των προϊόντων μας για την περιτύλιξη παλέτας με στόχο:

τη μείωση του πλαστικού κατά την περιτύλιξη και συνεπώς των αποβλήτων
τη μείωση του χώρου αποθήκευσης των ρολών
την ελάττωση των εκπομπών του CO2
τη μείωση του κόστους εργασίας
τη μείωση του χρόνου αλλαγής των ρολών
(λόγω των μηδενικών σπασιμάτων κατά την παλλετοποίηση)
τη μείωση των φόρων για το πλαστικό

 

Πως είναι εφικτό αυτό?

όπως γνωρίζετε, για να περιτυλιχθεί μια παλέτα δεν χρειάζεστε μόνο εκτατό φιλμ (stretch film), χρειάζεστε πολλά περισσότερα:

Ενέργεια
Εργατικό δυναμικό
Χώρο αποθήκευσης
Πράσινους φόρους για το πλαστικό
Μια μηχανή περιτύλιξης (wrapper) σε καλή κατάσταση

 

 

Με την ιδέα
του OROTM
  • βελτιστοποιούμε τα φιλμ μας στην παλέτα
  • μειώνουμε τις περιτυλίξεις και αυξάνουμε τη δύναμη συγκράτησης

και με τα μηδενικά σπασίματα (εγγυημένα) κατά τη διάρκεια της περιτύλιξης

  • μειώνουμε τα λειτουργικά σας κόστη
  • αυξάνουμε την παραγωγικότητά σας

 

 

Μείωση Περιτυλίξεων // Αύξηση Δύναμης Συγκράτησης // Μηδενικά Σπασίματα

 

Επιπρόσθετα,
θα βοηθήσετε τον πλανήτη μας να παραμείνει πράσινος για την ευημερία των επόμενων γενεών!