Σταθερότητα παλετών

Η ασφαλής συσκευασία μεταφοράς

Στη MEGAPLAST, η μείωση των ζημιών κατά την αποστολή αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της ταχείας αποστολής, την άνοδο του πληθωρισμού, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τους σχετικούς κανονισμούς.

 

Οι ζημιές κατά την αποστολή με αριθμούς (από το εργοστάσιο έως το σημείο πώλησης)

Περίπου
30
θανατηφόρα ατυχήματα
Απώλεια έως
0.5%
τροφίμων, ποτών και προϊόντων
Κόστος
~60
δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ανά έτος

 

 
 

Μια σταθερή παλέτα είναι και οικονομική!

Λιγότερες επιστροφές αποστολών
Λιγότερες δαπάνες λόγω διακοπής της διαδικασίας
Λιγότερα ατυχήματα χάρη στη βελτιωμένη σταθερότητα
Λιγότερες ζημιές στα αγαθά που μεταφέρονται

 

Η διαδικασία δοκιμής της MEGAPLAST

  1. Τυλίγουμε την παλέτα με τη λιγότερη απαιτούμενη ποσότητα ελαστικής μεμβράνης.
  2. Μετράμε και καταγράφουμε όλες τις παραμέτρους της παλέτας και του πρωτοκόλλου περιτύλιξης.
  3. Η παλέτα λαμβάνει χαρακτηρισμό σε ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εργαστήριο.
  4. Εκδίδεται πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EUMOS 40509 μετά από κάθε επιτυχή δοκιμή.

 

Η διαδικασία μας

 

Η παλέτα τυλίγεται στην εγκατάσταση του πελάτη
Μεταφορά στο εργαστήριο
Δοκιμή επιτάχυνσης με ολισθητήρα
Πιστοποίηση συμμόρφωσης με το πρότυπο EUMOS 40509

 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους νέους κανονισμούς και τα πρότυπα (Οδηγία 2014/47/EU)