Βραβεία & Διακρίσεις

Βραβεία / Διακρίσεις

H Megaplast απέκτησε και φέτος το βραβείο "DIAMONDS of the GREEK ECONOMY 2019".

Διάκριση στο βραβείο «Diamonds of The Greek Economy 2019» απέσπασε η Megaplast και φέτος. Η Megaplast διακρίθηκε, μεταξύ των σημαντικότερων και υγιέστερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της χώρας, βάσει αξιολόγησης συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, καθώς και άλλων παραγόντων όπως η πολιτική της εταιρίας στο ανθρώπινο δυναμικό και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

 

H Megaplast απέκτησε το βραβείο "BEST PERFORING COMPANIES 2019" στην Ελλάδα.

Η εταιρία διακρίθηκε ακόμη μία χρονία μέσα από το ετήσιο Forum της επιχειρηματικής αριστείας για την Ελλάδα της Εξωστρέφειας ως μια εκ των ελληνικών εταιριών η οποία υποστηρίζει την καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Η διοργάνωση "Creative Greece Awards 2019 – Η Ελλάδα της Εξωστρέφειας" πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ), του  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΕΛΛΗΝΟ - ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Tο βραβείο εκ μέρους της εταρίας παρέλαβε η κυρία Δήμητρα Τζανάκη, Marketing Manager του Ομίλου της Megaplast.

 

H Megaplast απέκτησε το βραβείο "DIAMONDS of the GREEK ECONOMY 2018".

Διάκριση στο βραβείο «Diamonds of The Greek Economy 2018» απέσπασε η Megaplast. Η Megaplast διακρίθηκε, μεταξύ των σημαντικότερων και υγιέστερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της χώρας, βάσει αξιολόγησης συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, καθώς και άλλων παραγόντων όπως η πολιτική της εταιρίας στο ανθρώπινο δυναμικό και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

 

H Megaplast απέκτησε το βραβείο "BEST PERFORING COMPANIES 2018" στην Ελλάδα.

Η εταιρία διακρίθηκε μέσα από το ετήσιο Forum της επιχειρηματικής αριστείας για την Ελλάδα της Εξωστρέφειας ως μια εκ των ελληνικών εταιριών η οποία υποστηρίζει την καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Η διοργάνωση "Creative Greece Awards 2018 – Η Ελλάδα της Εξωστρέφειας" πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ), του  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΕΛΛΗΝΟ - ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Tο βραβείο εκ μέρους της εταρίας παρέλαβε ο Δρ. Καρανδεινός Αντώνιος, Technical & Operations Director, R&D Center & Marketing Director του Ομίλου της Megaplast.

 

H Megaplast απέκτησε το βραβείο "GREEK BUSINESS CHAMPION 2017" στην Ελλάδα.

Η εταιρία διακρίθηκε ως μια από τις ελληνικές επιχειρήσεις που τη διετία 2013-2015 κατόρθωσαν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους πάνω από 20% και παράλληλα τα κέρδη τους περισσότερο από 50% με μια αγορά που παρά τις δυσκολίες και προκλήσεις εξακολούθησαν να αναπτύσσονται, να καταγράφουν θετικές επιδόσεις και να στηρίζουν την ελληνική οικονομία.

Η διοργάνωση "Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας" πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και του ΣΕΒ.

Το βραβείο εκ μέρους της εταιρίας παρέλαβε ο κ. Χαρίλαος Καββαδίας, CEO & President του Ομίλου της Megaplast.

 

 

H Megaplast απέκτησε το Βραβείο “Award of Most Admired Enterprises 2014» στην Ελλάδα.

Οι πιο δυναμικές εταιρίες από τη βομηχανία επιλέχθηκαν από την Stat Bank, τη διάσημη Βάση Δεδομένων για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία.

 

 
 
H Megaplast απέκτησε το Βραβείο ΚΟΥΡΟΣ «Επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό Στίβο» στην Ελλάδα το 2007.
 
Οι πιο δυναμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα επιλέχθηκαν από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας. Η Λέσχη τυγχάνει υψηλής εκτίμησης στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο μέσα από τα Βραβεία «Κούρος». Παραδοσιακά τα βραβεία απονέμονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.